Sự Kiện Ra Mắt Dự Án Opal Skyline Tại White Palace PVĐ Của Công Ty Đất Xanh Ngày 20.09.2020 ( 103m2 MH Led P3)3

Ra mắt Dự án Opal Skyline – Tập đoàn Đất Xanh

Product model
P3 Outdoor

Screen size
103m2

Location
White Palace PVD

Date
20.09.2020