Game show Trời sinh một cặp mùa 4 tại phim trường Tham Lương Ngày 17.04.2020 (59m2 MH Led P4 indoor)1

Gameshow Trời Sinh Một Cặp Mùa 4

Product model
P4 Indoor

Screen size
59m2

Location
Tham Lương Films studio

Date
17.04.2020