Sự Kiện Họp Đầu Năm Của Công Ty Đất Việt VAC Tại InterContinental Hotel Ngày 04.03.2020 2

First Meeting Dat Viet VAC

Product model

P3 Outdoor

Screen size

40.5m2

Location

InterContinental Hotel, Q.1

Date

04.03.2020