Chương trình Ngày Hội Âm Nhạc Tôn Vinh DJ và Âm Nhạc Việt Nam! tại Sân Kenton ( 84m2 Led P4 outdoor) 1

Vietnam Music and DJ

Honoring Festival

Product model

P4 Outdoor

Screen size

84m2

Location

Kenton field

Date

11.03.2020