Sự kiện tại Gem Center của Công ty TNHH CẢNG PHƯỚC LONG

Loại màn hình 

P3O2

Kích thước

21m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

06/10/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.