Sự Kiện Ngày 19/06/2024

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

7M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

19/06/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.