Lễ Công Bố Dự Án LDG Sky

Dòng sản phẩm
P3 Outdoor
Kích thước
58 m2
Địa điểm
White Palace
Phạm Văn Đồng
Thời gian
01.11.2020