Game show Trời sinh một cặp mùa 4 tại phim trường Tham Lương Ngày 17.04.2020 (59m2 MH Led P4 indoor)1

Gameshow Trời Sinh Một Cặp Mùa 4

Loại sản phẩm

P4 Indoor

Kích thước màn hình

59m2

Địa điểm

Phim trường Tham Lương

Thời gian

17.04.2020