Gameshow Tường Lửa Tại Nhà Thi Đấu Đa Năng Quận 7 (100m2 MH Led P3)

Gameshow Tường Lửa

Loại sản phẩm

P3 Indoor

Kích thước màn hình

100m2

Địa điểm

Nhà thi đấu đa năng Q.7

Thời gian

17.04.2020