Sự Kiện Họp Đầu Năm Của Công Ty Đất Việt VAC Tại InterContinental Hotel Ngày 04.03.2020 2

First Meeting Đất Việt VAC

Loại sản phẩm

P3 Outdoor

Kích thước màn hình

40.5m2

Địa điểm

InterContinental Hotel, Q.1

Thời gian

04.03.2020