Đại hội Đảng tại Trung tâm văn hóa Hòa Bình quận 10 - 240 đường 32 p12 q10 ( 86m2 Led P4 )

90 năm ngày thành lập Đảng

Đảng Ủy Quận 10

Loại sản phẩm

P4 Outdoor

Kích thước màn hình

86m2

Địa điểm

Nhà hát Hòa Bình

Thời gian

11.03.2020