Sự kiện tại sân vận động Hoa Lư

Loại màn hình

P3O

Kích thước

15m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

19/03/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.