Sự kiện: Ngày hội truyền thống công ty Cường Thịnh Phát

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước 

10m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian 

14/10/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.