Sự kiện ” Lễ hội rộn ràng – Ngập tràn data” của Mobifone

Loại màn hình 

P3 outdoor 2

Kích thước

36m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

22/12/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.