Sự kiện cưới: Thanh Thảo và Văn Chi ngày 5/11/2022

Loại màn hình Led

35m P3O

Tỉ lệ điểm chết

Không

Thùng điều khiển

PC đôi bình thường

Đơn vị Led khác

Không

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.