Sự kiện của Công ty Duy Tân tại nhà hàng White Palace Võ Văn Kiệt

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

28m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

01/02/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.