Họp Báo Giới Thiệu TV Sony Tại Khách Sạn Intercontinental Quận 1 Ngày 08.07.2020 ( 35m2 MH Led P3 outdoor )

Họp báo giới thiệu TV Sony

Loại sản phẩm

P3 Indoor

Kích thước màn hình

35m2

Địa điểm

Intercontinental Hotel, Q1

Thời gian

08.07.2020