LỄ RƯỚC ĐUỐC TRUYỀN THỐNG

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Dòng sản phẩm
P4 Outdoor
Kích thước
211 m2
Địa điểm
ĐH Bách Khoa
Thời gian
09.01.2021