Tiệc từ thiện Viện Tim 2016


- Tên sự kiện: Tiệc từ thiện Viện Tim 2016

– Thời gian: 15/10/2016

– Địa điểm: Khách sạn The Reverie

– Chương trình sử dụng hơn 40m2 màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

02_tiec-tu-thien-vien-tim

03_tiec-tu-thien-vien-tim

04_tiec-tu-thien-vien-tim