Tiệc tất niên công ty “Theodore Alexander” tại KCN sóng thần Bình Dương


- Chương trình thực hiện: Tiệc tất niên công ty “Theodore Alexander”

– Địa điểm:tại KCN sóng thần Bình Dương

– Thời gian: 23/01/2016

– Chương trình sử dụng hơn 60m2 màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

00_tiệc tất niên công ty Theodore Alexander

01_tiệc tất niên công ty Theodore Alexander

02_tiệc tất niên công ty Theodore Alexander