Tiệc kỷ niệm 8 năm thành lập Trung Tâm Thể Dục Thể Hình & Yoga California


Buổi tiệc kỷ niệm 8 năm thành lập của Trung Tâm Thể Dục Thể Hình & Yoga California. Chương trình được thực hiện tại SC Vivo city, với 3 màn hình led P3 do Alta Media thực hiện.

cho thue man hinh led, man hinh led cho thue, led man hinh, led cho thue, man hinh led, led

cho thue man hinh led, man hinh led cho thue, led man hinh, led cho thue, man hinh led, led

cho thue man hinh led, man hinh led cho thue, led man hinh, led cho thue, man hinh led, led

cho thue man hinh led, man hinh led cho thue, led man hinh, led cho thue, man hinh led, led