Tiệc Gala Dinner Của Viettin Bank Nha Trang


- Chương trình thực hiện: Tiệc Gala Dinner Viettin Bank Nha Trang 2016

– Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh – Nha Trang

– Chương trình sử dụng hơn 50m2 màn hình led P3 của Alta Media, lắp thành 04 màn hình cánh và 01 màn hình chính.

01_gala dinner viettin bank nha trang

02_gala dinner viettin bank nha trang

03_gala dinner viettin bank nha trang

04_gala dinner viettin bank nha trang