Chương Trình “Tập Huấn Bác Sĩ Bệnh Viện Răng Hàm Mặt”


- Chương trình thực hiện: “Tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng điều trị trong ngành Răng Hàm Mặt”.

– Thời gian: 22/6/2016

Alta Media hân hạnh góp mặt trong chương trình với dịch vụ cho thuê mà hình led.

a_tap huan bac si

b_tap huan bac si