Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng sữa Lactum


- Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng sữa Lactum.
- Thời gian:từ 8h =>22h ngày 27/10/2015
- Địa điểm:Gem Center
- Chương trình sử dụng 42m2 màn hình led P4 mành, lắp thành màn hình trượt do Alta Media thực hiện.
00_Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng sữa Lactum
03_Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng sữa Lactum
04_Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng sữa Lactum