Lễ trưởng thành tại trường THPT Trường Chinh


- Chương trình thực hiện:“Lễ trưởng thành tại trường THPT Trường Chinh”

– Thời gian: 26/6/2016

Alta Media hân hạnh góp mặt trong chương trình với dịch vụ cho thuê màn hình led.

10_truong hoc truong chinh

11_truong hoc truong chinh