Lễ Mở Bán Căn Hộ Của Tập Đoàn Vinhomes


- Chương trình thực hiện: Lễ mở bán căn hộ của tập đoàn Vinhomes

– Thời gian: 10/7/2016

– Địa điểm thực hiện: Intercontinental Asian Hotel

Alta Media hân hạnh góp mặt trong chương trình với hơn 120m2 màn hình LED P3 (màn hình chính có tách đôi & chạy dọc 02 bên cánh) và LED mành P4 lắp đặt hình đài hoa đặc biệt 2 bên cánh.

B_LE MO BAN CAN HO VINHOMES 2016

C_LE MO BAN CAN HO VINHOMES 2016

D_LE MO BAN CAN HO VINHOMES 2016