Lễ Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập Công Ty Anh Tín


- Chương trình thực hiện: Lễ Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập Công Ty Anh Tín & Tổng Kết Chương Trinh Sôi Động Cùng Euro 2016.

– Địa điểm: Trung tâm hội nghi Cappella, TPHCM.

– Chương trình sử dụng màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

2_KY NIEM THANH LAP CONG TY ANH TIN

3_KY NIEM THANH LAP CONG TY ANH TIN

4_KY NIEM THANH LAP CONG TY ANH TIN