Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Ngân Hàng MB Bank Khu Vực Phía Nam


- Chương trình thực hiện: Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Ngân Hàng MB Bank Khu Vực Phía Nam.

– Địa điểm: Nhà Hát Quân Đội

– Thời gian: 19/6/2016

–  Chương trình sử dụng hơn 40m2 màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

11_Ngân Hang MB Bank

12_Ngân Hang MB Bank

13_Ngân Hang MB Bank

14_Ngân Hang MB Bank