Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập AIP


- Chương trình thực hiện: 10 năm thành lập AIP

- Thực hiện ngày 28/06/2015

– Địa điểm : Sảnh Tokyo – Petropal, Quận 3

cho thue man hinh led, man hinh led cho thue, led man hinh, led cho thue, man hinh led, led,

cho thue man hinh led, man hinh led cho thue, led man hinh, led cho thue, man hinh led, led,

cho thue man hinh led, man hinh led cho thue, led man hinh, led cho thue, man hinh led, led,

cho thue man hinh led, man hinh led cho thue, led man hinh, led cho thue, man hinh led, led,