Lễ công bố đổi tên trường & Khai giảng năm học mới của trường quốc tế IPS Đồng Nai


Trường Quốc tế IPS Đồng Nai tiền thân là Trường Quốc tế APC Đồng Nai. Sau hơn 5 năm hoạt động, trường đã khẳng định một vị thế mới. Để xứng tầm với vị thế đó, năm học 2015 – 2016, năm học thứ sáu, trường quyết định đổi tên thành Trường Quốc tế IPS Đồng Nai – International Pacific School khi trường đã tiếp cận với các đối tác giáo dục quốc tế một cách trực tiếp thay vì gián tiếp như trước đây.

Trường đang là đối tác của Cambridge International Exams (CIE) – đại học Cambridge về chương trình giáo dục quốc tế Cambridge và được ACT Education Solutions (AES) – Hoa Kỳ công nhận là trường giảng dạy chương trình Chứng chỉ đánh giá toàn cầu (GAC).

Chương trình sử dụng màn hình led P4 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

le cong bo doi ten truong va khai giang nam hoc moi truong quoc te ips 01

le cong bo doi ten truong va khai giang nam hoc moi truong quoc te ips 02

le cong bo doi ten truong va khai giang nam hoc moi truong quoc te ips 02

le cong bo doi ten truong va khai giang nam hoc moi truong quoc te ips 04