Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam


Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, thể hiện vai trò là đầu tàu và chủ lực của nền kinh tế.

Hiện nay, Petrovietnam đang khai thác 25 mỏ dầu khí ở trong nước và 10 mỏ ở nước ngoài với tổng sản lượng khai thác đến nay đạt trên 455 triệu tấn quy dầu (trong đó, khai thác dầu là trên 346 triệu tấn và khai thác khí là trên 108 tỷ m3), doanh thu từ bán dầu đạt trên 140 tỷ USD, nộp NSNN từ xuất/bán dầu đạt trên 67 tỷ USD. Tổng doanh thu đã đạt gần 290 tỷ USD, luôn duy trì mức tăng trưởng doanh thu trung bình gần 20%/năm.

Alta Media hân hạnh góp mặt trong buổi lễ với dịch vụ cho thuê màn hình led.

00_ky niem 40 nam thanh lap tap doan dau khi

05_ky niem 40 nam thanh lap tap doan dau khi

06_ky niem 40 nam thanh lap tap doan dau khi

01_ky niem 40 nam thanh lap tap doan dau khi