Khai mạc đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X


Sáng ngày 14/10, đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ chính trị – Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, chống suy giảm kinh tế và đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

Alta Media hân hạnh góp mặt trong đại hội với dịch vụ cho thuê màn hình led.

00_DAI HOI DANG TAY NINH

03_dai hoi dang tay ninh

02_dai hoi dang tay ninh