Họp Mặt Tất Niên Công Ty Eximbank


- Chương trình thực hiện: Họp Mặt Tất Niên Công Ty Eximbank

– Thời gian: 20/01/2017

– Địa điểm: White Palace

– Chương trình sử dụng màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

16215677_1149179178514384_1790571766_n

16215987_1149179175181051_807049349_n