Họp định hướng công ty Đất Việt


- Chương trình thực hiện: Họp định hướng công ty Đất Việt

– Thời gian thực hiện: 13/02/2017

– Địa điểm: Nhà Hát Thành Phố

– Chương trình sử dụng màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

20170213_082830

20170213_083445