Hội Thảo Nha Khoa Của Công Ty Việt Tiến


- Chương trình thực hiện: Hội Thảo Nha Khoa Của Công Ty  Việt Tiến

– Địa điểm: Khách sạn Intercontinental, Q1

– Thời gian thực hiện: 27/05/2016

– Chương trình sử dụng màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

01_hoi thao nha khoa

02_hoi thao nha khoa

03_hoi thao nha khoa