Hội Nghị Tuyên Dương Tại Chi Cục Thuế Quận 2


Ngày 17/6/2016, Chi cục Thuế quận 2 tổ chức “Hội nghị Tuyên dương người nộp thuế năm 2016″. Phát biểu tại Hội nghị Tuyên dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận biểu dương các thành tích đã đạt được, cũng đánh giá cao sự nỗ lực của các Doanh nghiệp trong điều kiện sản xuất kinh doanh không thuận lợi, nhưng vẫn đóng góp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của mình để phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận.

Alta Media hân hạnh góp mặt trong chương trình với dịch vụ cho thuê màn hình led.

2_hoi nghi quan 2

3_hoi nghi quan 2

4_hoi nghi quan 2

5_hoi nghi quan 2