Hội nghị khách hàng điều hòa không khí Mitsubishi


Vào ngày 10/3/2016 Panasonic Việt Nam đã tổ chức Hội nghị máy điều hòa không khí  tại TP.HCM. Qua hội nghị khách hàng lần này thì Đại lý máy điều hòa, cũng như nhà phân phối máy lạnh sẽ có định hướng tập trung phát triển vào các dòng sản phẩm nhất định.

Alta Media hân hạnh góp mặt với dịch vụ cho thuê màn hình led.

00_Hội nghị khách hàng điều hòa không khí Mitsubishi

01_Hội nghị khách hàng điều hòa không khí Mitsubishi

02_Hội nghị khách hàng điều hòa không khí Mitsubishi