Hội nghị công tác nhân sự ngân hàng Vietinbank


- Chương trình thực hiện: Hội nghị công tác nhân sự và Gala dinner ngân hàng Vietinbank

– Địa điểm: Daimond Bay Nha Trang

– Thời gian: 29/10/2016

– Chương trình hoành tráng với 100m2 màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

9c2_hoi-nghi-cong-tac-dan-su-viettinbank

9c3_hoi-nghi-cong-tac-dan-su-viettinbank

9c4_hoi-nghi-cong-tac-dan-su-viettinbank