Chương trình “Đón tết – Chung một niềm vui lần III”


- Chương trình thực hiện: “Đón tết – Chung một niềm vui lần III”

– Địa điểm: Sóc Trăng

– Chương trình sử dụng hơn 64m2 màn hình led P3 và P12

Chương trình "Đón tết - chung một niềm vui lần III"

Chương trình "Đón tết - Chung một niềm vui lần III"

Chương trình "Đón tết - Chung một niềm vui lần III"

Chương trình "Đón tết - Chung một niềm vui lần III"

Chương trình "Đón tết - Chung một niềm vui lần III"

Chương trình "Đón tết - Chung một niềm vui lần III"

ALTA MEDIA HÂN HẠNH GÓP MẶT VỚI DỊCH VỤ CHO THUÊ MÀN HÌNH LED

Alta Media Co.,Ltd.
Địa chỉ 17 Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình,TP.Hồ Chí Minh
Điện thoai:(08)2240 9960.
Fax: (08)3816 2887.

Email:tai.hoang@alta.com.vn