Cuộc thi “Chúng tôi là kiểm sát viên 2016″


- Chương trình thực hiện: Cuộc thi “Chúng tôi là kiểm sát viên 2016″

– Thời gian: 04/7/2016

– Địa điểm: Nhà hát Bến Thành

– Chương trình sử dụng màn hình led P4 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

01_cuoc thi chung toi la kiem sat vien

02_cuoc thi chung toi la kiem sat vien