Cuộc họp tư vấn của công ty Hitachi


- Chương trình thực hiện: Cuộc họp tư vấn của công ty Hitachi

– Thời gian: 07/1/2016

– Địa điểm: Công viên phần mềm Quang Trung

– Chương trình sử dụng gần 30m2 màn hình led P3  lắp thành 3 màn hình  . Màn hình led do công ty Alta Media cho thuê và lắp đặt.

05_cuoc hop tu van cong ty hitachi

01_cuoc hop tu van cong ty hitachi

02_cuoc hop tu van cong ty hitachi

03_cuoc hop tu van cong ty hitachi

04_cuoc hop tu van cong ty hitachi