Chương Trình Tìm Kiếm Tài Năng DJ Việt Nam 2016


- Chương trình thực hiện: Tìm Kiếm Tài Năng DJ Việt Nam 2016

– Địa điểm: Phim Trường Cộng Hòa

– Chương trình sử dụng toàn bộ màn hình led P3 của Alta Media cho màn hình chính và các màn hình led nhỏ xung quanh tạo thành hình vòng cung.

01_tim kiem tai nang dj

02_tim kiem tai nang dj

04_tim kiem tai nang dj