Chương trình thương hiệu uy tín – sản phẩm tin dùng 2016


- Chương trình thực hiện:  “Thương hiệu uy tín – sản phẩm chất lượng – dịch vụ tin dùng 2016″

–  Địa điểm: Nhà hát Bến Thành

–  Chương trình sử dụng màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

00232_THUONG HIEU VIET NAM TIN DUNG 2016

00233_THUONG HIEU VIET NAM TIN DUNG 2016