Chương trình tất niên “Tết Đoàn Viên” công ty Hoàng Hải


- Chương trình thực hiện: Tết Đoàn Viên 2016

– Thời gian: 27/01/2016

– Địa điểm: Queen Plaza, TP.HCM

– Chương trình sử dụng màn hình led P3, do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

00_CHUONG TRINH TET DOAN VIEN CONG TY HOANG HAI

01_CHUONG TRINH TET DOAN VIEN CONG TY HOANG HAI

02_CHUONG TRINH TET DOAN VIEN CONG TY HOANG HAI