Chương trình “Daikin – Những ô cửa mùa đông”


- Chương trình thực hiện: “Daikin – Những ô cửa mùa đông”

– Thời gian thực hiện: 16/12/2016

– Địa điểm: Gem Center

– Chương trình sử dụng hơn 100m2 màn hình led của Alta Media trong đó có 10 màn hình treo và đặc biệt 01 màn hình chính với cách lắp đặc biệt hình dòng suối chữ S.

15442335_daikin-nhung-o-cua-mua-dong

15578961_daikin-nhung-o-cua-mua-dong

15589797_daikin-nhung-o-cua-mua-dong

15589961_daikin-nhung-o-cua-mua-dong