Chương trình hội nghị khách hàng Merz Aesthetics Việt Nam


- Chương trình thực hiện: Hội nghị khách hàng Merz Aesthetics Việt Nam

– Địa điểm: Intercontinetal, Q1

– Thời gian: 05/11/2015

00_chuong trinh hoi nghi khach hang merz aesthetics

 

01_chuong trinh hoi nghi khach hang merz aesthetics