Chương trình Award Ceremony_RMIT International University


- Chương trình thực hiện: Chương trình Award Ceremony_RMIT International University

– Thời gian: 27/02/2016

– Địa điểm: trường Rmit, Q7

– Chương trình sử dụng màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

01_su kien Award Ceremony_RMIT International University

02_su kien Award Ceremony_RMIT International University

03_su kien Award Ceremony_RMIT International University