Triển lãm xe NVX Yamaha


- Chương trình thực hiện: Triển lãm xe NVX yamaha

– Thời gian: 01/01/2017

– Địa điểm: Crescent Mall, Quận 7

– Chương trình sử dụng màn hình led P3 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

DSC_0186_TRIEN LAM XE NVX

DSC_0187_TRIEN LAM XE NVX