Next Page » 1 2 3
Next Page » 1 2 3

Vinh Danh Doanh Nghiệp Việt Tiêu Biểu Mừng Xuân Đinh Dậu 2017


Vào ngày 15/1/2017, tại Dinh Thống Nhất đã diễn ra Chương trình tôn vinh doanh nghiệp Việt. Đây là chương trình được thực hiện nhằm vinh danh các nhà quản lý, các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, có nhiều đóng góp đã có những đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội của địa phương, của ngành mình công tác và của đất nước.

Chương trình sử dụng màn hình led P4 do Alta Media cho thuê và lắp đặt.

image-0-02-06-93e6c3a83fb2f5fd751d5a0346c69624ad77544a25398049250b80ccb2160871-V

16117877_593919430796567_525502604_n-768x576

Xem chi tiết bài viết


Next Page » 1 2 3